Metin Özkan Sigorta

Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası, hayatın beklenmedik gelişmelerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Size sunulan farklı planlar ile istediğiniz teminatlara sahip olabilirsiniz.


Size Özel Avantajlar

Sigorta süresi 1 yıldır. Dilerseniz 75 yaşınıza kadar her yıl sigortanızı yenileyebilirsiniz.

Primlerinizi peşin olarak tek seferde ödeyebileceğiniz gibi yıllık, altı aylık, üç aylık ve aylık 4 veya 8 eşit taksit halinde de ödeyebilirsiniz. Ayrıca; teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD veya EUR'ya endeksli olarak seçebilirsiniz.

Primleriniz yaş, cinsiyet, seçilen plan ve teminat tutarına göre hesaplanmaktadır.

İhtiyaçlarınıza göre 4 ayrı plandan birini tercih edebileceğiniz gibi, tamamen sizin seçeceğiniz teminatlardan oluşan, size özel bir plan da yaratabilirsiniz. Detaylar için aşağıda yer alan Yıllık Hayat Planları bölümünü inceleyebilirsiniz.

Poliçeyi yenileme avantajı: Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma ile Kanser Koruma planları için poliçeye ilk girişte yapılan risk değerlendirme sonucu olumlu ise, 10 yıl boyunca herhangi bir risk değerlendirmesine gerek kalmadan poliçenizi yenileyebilirsiniz.


Kimler yararlanabilir?

18-65 yaşları arasındaysanız  Yıllık Hayat Sigortası’na sahip olabilirsiniz.


Nereden Satın Alınabilir?

Yıllık Hayat Sigortası’na, Özkan Sigorta Acenteliğinden ve şubelerinden sahip olabilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınız için 0262 642 42 39'u arayabilirsiniz.


Teminatlar

Vefat Teminatı: Sigorta süresi içinde vefat edilmesi halinde, poliçede belirtilen tutar lehtar/lehtarlara ödenir.


Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigorta süresi içinde bir kaza sonucunda veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde vefat edilmesi halinde, tazminat tutarı poliçede belirtilen lehtar/lehtarlara ödenir.


Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde bir kaza sonucunda veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi maluliyet yaşanması durumunda, poliçede belirlenen tutar ödenir.


Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu daimi maluliyet oluşması halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.


Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Sigorta süresi içinde meydana gelen kazadan sonra bir sene içinde oluşan doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarının (nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen tutara kadar olan kısmı ödenir.


Hastane Yatış Teminatı: Sigorta süresi içinde bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatılması (en az 72 saat) ve bu durumun doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelenmesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır.


Kritik Hastalıklar Teminatı: Sigorta süresi içinde özel şartlar içerisinde yer alan kritik hastalıklardan birine yakalanılması durumunda, poliçede belirtilen tutar ödenir.


Kanser Teminatı: Sigorta süresi içinde Lösemi (kronik lenfositik lösemi hariç), lenf bezi kanseri ve Hodgkin hastalığı dahil olmak üzere, kontrolsüz büyüyerek ve habis hücrelerin yayılarak normal dokuların istilasına ve yıkımına yol açan bir veya daha fazla malign tümörün varlığının tespiti durumunda, poliçede belirtilen tutar ödenir.